Det är dokumenterat i 1 Moseboken, Bibelns början, att Gud skapade världen mycket god. En värld utan död, smärta eller lidande. Adam och Eva fick ansvaret att förvalta världen (enligt direkt kronologisk räkning från Adam till Kristus levde de för omkring 6000 år sedan). Tyvärr lurade Satan, Adam och Eva, för att välja döden framför livet. Därefter förändrades världen markant. Det var många av Adam & Evas ättlingar som åkallade Herrens namn till frälsning. Men senare, kring 4300 år sedan när hela mänskligheten föll mycket djupt i synd och deras tankar var bara onda ständigt, med krigföring och mycket annan ondska, sådan att Gud ångrade att han skapat mänskligheten och blev bedrövad i sitt hjärta, så att Gud lät världen dömas av en omfattande vatten-översvämning. Endast Noa och hans familj fann nåd, de enda som var villiga att gå ombord på arken för att undkomma den dom världen och mänskligheten osamkat sig, och de räddades för att återfylla jorden tillsammans med de olika djurtyper som fanns på arken. (Se www.genesis.nu/i/video m.m. för logisk förklaring ifrån observerbar vetenskap hur människor kunde leva längre innan översvämningen etc).

Men människorna fortsatte att synda och bedröva Gud i sitt hjärta, men han älskade sin skapelse och hans avbild, människor, så mycket, att det fanns en lösning för att läka världen och rädda syndare till evigt liv.

För ungefär 2000 år sedan manifesterades Gud i denna värld. Tillhandahållde en tillflykt från och förlåtelse av synder när Jesus offrade sitt liv, som en lösen för många. Herren har gett oss frälsning i sin son och sin uttryckliga bild Jesus Kristus vår Messias, för att tro på honom är det enda sättet för någon människa att räddas för evigt liv. Det finns en annan dom som kommer, elden och helvetet beredda för Satan och hans änglar och för syndare som inte omvänder sig. När Jesus återvänder kommer hela världen att återställas och fullkomlig salighet kommer att vara för alla som trott på honom. Det kommer att bli en ny himmel och jord att bo, vilket är paradiset.

Jesaja 11:1-9
Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt. 2Över honom skall Herrens Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för Herren. 3Han skall ha sin glädje i Herrens fruktan. Han skall inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör, 4utan med rättfärdighet skall han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han skall slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. 5Rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. 6Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem. 7Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans, och lejon skall äta halm som oxar. 8Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. 9Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet.

0
2
3
4
5
7
8
9
10

Bibeln: Audio och Text (Klicka på bild för länk och välj bok)