Kolosserbrevet 3:14-17

14 Men framför allt, klä er i kärleken, som är fullkomlighetens band. 15 Och låt Guds frid regera i era hjärtan, till vilken ni även är kallade i en kropp, och var tacksamma. 16 Låt Kristi ord rikligen bo ibland er i all visdom. Undervisa och förmana varandra med psalmer och lovsånger och andliga sånger och sjung med tacksamhet till Herren i era hjärtan. 17 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör allt i Herren Jesu namn, och tacka Gud och Fadern genom honom.

Predikningar - Allekyrkan (se vår YouTube för fler)

Glädjespridarna - Smebackskyrkan (http://www.gladjespridarna.se/)

Christina Imsen

Sångare i församlingar

Pingst Sverige

Psalmboken

Sounds like Reign

Kaleb Brasse - Pianist med text